Tomentella atramentaria (Vatička inkoustová)

Méně běžná vatičkovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě a rostlinných zbytcích, obvykle na vápnitých substrátech. Hymenium reaguje s KOH inkoustově modře. Od podobných druhů se pozná pouze mikroskopicky.

 

Tomentella atramentaria

Tomentella atramentaria Rabí, opuštěný vápencový lom, rostlinné zbyky a větvičky, 2.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Tomentella atramentaria

Tomentella atramentaria EVL Údolí Lužnice, suťový les, kmen Picea, 24.7.2021, (c) Lucie Zíbarová