Ceratobasidium cornigerum (Stopečník růžkatý)

Syn.: Rhizoctonia ramicola

Nenápadná tenká kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě a borce jehličnanů, méně listnáčů, častěji se vyskytuje v chladnější půovině roku. Patrně spíše přehlížený než vzácný druh. Viz stopečník Ceratobasidium pseudocornigerum. Anamorfy rodu Ceratobasidium se nacházejí v rodě Rhizoctonia (který by měl mít nomenklatorickou prioritu). Účastní se mykorhizy s orchidejemi.

 

Ceratobasidium cornigerum

Ceratobasidium cornigerum PR Niva Doubravy, kulturní smrčina, větvička Larix, 13.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceratobasidium cornigerum

Ceratobasidium cornigerum Chotyně, rekultivovaná skládka, větev Cytisus scoparius, 31.8.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceratobasidium cornigerum

Ceratobasidium cornigerum NPP Jestřebské slatiny, vlhká březina, řapík Pteridium aquilinum, 26.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceratobasidium cornigerum

Ceratobasidium cornigerum Panská Habrová, kulturní jehličnatý les, větvička Abies, 14.5.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceratobasidium cornigerum

Ceratobasidium cornigerum PR Studený vrch, acidofilní bučina, kmínek Fagus, 1.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceratobasidium cornigerum

Ceratobasidium cornigerum CHA Sihoť [SK], tvrdý luh, větev Fraxinus, 6.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceratobasidium cornigerum

Ceratobasidium cornigerum NPR Libický luh, tvrdý luh, opadlá větev Alnus, 9.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceratobasidium cornigerum

Ceratobasidium cornigerum NP České Švýcarsko, Pravčický důl, spáleniště po acidofilní bučně, ohořelé dřevo, 12.4.2023, (c) Lucie Zíbarová