Scytinostroma odoratum (Tlustěnka smrková)

Vzácná kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů (smrk), velmi vzácně i listnáčů. Navzdory latinskému druhovému jménu je bez výrazného zápachu (na rozdíl od hojné tlustěnky kafrové - Scytinostroma portentosum). Od podobných druhů se pozná mikroskopicky. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT (téměř ohrožený druh).

 

Scytinostroma odoratum

Scytinostroma odoratum PR Kostelcké bory, reliktní bor, padlý kmen Pinus, 15.10.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Scytinostroma odoratum

Scytinostroma odoratum PR Polom, květnatá bučina, dutina pařezu Picea, 14.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Scytinostroma odoratum

Scytinostroma odoratum PR Polom, květnatá bučina, pařez Picea, 14.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Scytinostroma odoratum

Scytinostroma odoratum PR Polom, květnatá bučina, pařez Picea, 14.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Scytinostroma odoratum

Scytinostroma odoratum PR Údolí Doubravy, suťový les, padlý kmen Fagus, 13.9.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Scytinostroma odoratum

Scytinostroma odoratum NPR Žofínský prales, jedlobučina, padlý kmen jehličnanu, 25.9.2023, (c) Lucie Zíbarová