Phlebia centrifuga (Žilnatka bledá)

Syn.: Phlebia mellea, Hermanssonia centrifuga

Roztroušeně se vyskytující pohledná kornatcovitá houba rostoucí na dřevě jehličnanů (smrk, jedle), vzácněji listnáčů (buk), dříve měla těžiště výskytu v pralesovitých rezervacích ve vyšších polohách, v poslední dvou dekádách se však. V nižších nadmořských výškách preferuje stanoviště s inverzním nebo vlhkým mezoklimatem. Plodnice se tvoří většinou v druhé polovině září až v říjnu a vytrvávají až do jara. Čerstvé plodnice se vyznačují růžovým okrajem, který však u starších může vybledat. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN - ohrožený druh. Viz žilnatka oranžová (Phlebia radiata).

 

Phlebia centrifuga

Phlebia centrifuga Černý les u Želnavy, suťový les, kmen Fagus, 22.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia centrifuga

Phlebia centrifuga NPR Ve Studeném, jedlobučina, fragment kmene Abies, 10.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia centrifuga

Phlebia centrifuga Zátoň, padlý mohutný kmen jedle, 13.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia centrifuga

Phlebia centrifuga NPR Žofinka, podmáčená smrčina, padlý kmen Picea, 4.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia centrifuga

Phlebia centrifuga EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, smíšený kulturní les, padlý kmen Picea, 26.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia centrifuga

Phlebia centrifuga NPP Peklo, inverzní smrčina, padlý kmen Picea, 9.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia centrifuga

Phlebia centrifuga (starší plodnice) PR Roztocký háj, dubohabřina, padlý kmen Acer pseudoplatanus, 25.3.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia centrifuga

Phlebia centrifuga PR Libochovka, dubohabřina, kmen Carpinus, 14.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia centrifuga

Phlebia centrifuga NPR Šúr [SK], mokřadní olšina, kmen Alnus, 7.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia centrifuga

Phlebia centrifuga Zátoň, padlý mohutný kmen jedle, 13.10.2011, (c) Lucie Zíbarová