Botryobasidium simile (Pavučiník podobný)

Syn.: Haplotrichum simile

Vzácná kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů (velmi vzácně jehličnanů), převážně v lužních lesích, v ČR (téměř) jen na jižní Moravě. Obvykle se vyskytuje v nepohlavní fázi (Haplotrichum simile), pohlavní fáze je vzácná. Viz pavučiník rezavý (Botryobasidium robustius) a p. zlatý (Botryobasidium aureum). Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Botryobasidium simile

Botryobasidium simile (anamorfa Haplotrichum simile) NPR Šúr [SK], měkký luh, kmen Alnus, 7.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium simile

Botryobasidium simile (anamorfa Haplotrichum simile) NPR Šúr [SK], mokřadní olšina, kmen Alnus, 6.11.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium simile

Botryobasidium simile (anamorfa Haplotrichum simile) Rusovce [SK], měkký luh, fragment kmene Populus, 5.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium simile

Botryobasidium simile (anamorfa Haplotrichum simile) Rusovce [SK], měkký luh, fragment kmene Populus, 5.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium simile

Botryobasidium simile (anamorfa Haplotrichum simile) Rusovce [SK], měkký luh, fragment kmene Populus, 5.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium simile

Botryobasidium simile (anamorfa Haplotrichum simile) Rusovce [SK], měkký luh, fragment kmene Populus, 5.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium simile

Botryobasidium simile (anamorfa Haplotrichum simile) NPR Cahnov-Soutok, tvrdý luh luh, kmen Quercus, 16.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Haplotrichum simile

Haplotrichum simile (konidie, Melzerovo reagens, 1000x), 7.5.2019, (c) Lucie Zíbarová