Tomentellopsis zygodesmoides (Vatovečka hnědavá)

Poměrně běžná vatičkovitá houba tvořící plodnice na podzim na různých substrátech (nejčastěji na spodní straně dřeva), převážně(?) na kyselých i bazických půdách pod jehličnany méně i listnáči. V rámci rodu význačná špinavě okrovými plodnicemi bez zelenkavých tónů, často s hnědavými skvrnami a mikroskopicky velkými a nepravidelnými sporami. Patrně komplex více druhů. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh), nicméně katogorie ohrožení příliš neodpovídá realitě.

 

Tomentellopsis zygodesmoides

Tomentellopsis zygodesmoides PP Na Černčí, lesostepní bor, fragment kmene Pinus, sub Pinus, 7.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tomentellopsis zygodesmoides

Tomentellopsis zygodesmoides aff. PR U Spálené, dubohabřina, větev Quercus, 18.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tomentellopsis zygodesmoides

Tomentellopsis zygodesmoides PP Na Černčí, lesostepní bor, fragment kmene Pinus, sub Pinus, 30.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tomentellopsis zygodesmoides

Tomentellopsis zygodesmoides NPR Velká niva, podmáčená smrčina, fragment kmene Betula, 12.10.2020, (c) Lucie Zíbarová