Tomentella lapida (Vatička inkrustovaná)

Vzácnější vatičkovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě, detritu, půdě apod. v listnatých lesích. Od podobných druhů vatiček se pozná jen mikroskopicky (kulovité dlouze ostnité spory a inkrustované hyfy v subikulu).

 

Tomentella lapida

Tomentella lapida EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, suťový les, opadlá borka Populus tremula, 24.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tomentella lapida

Tomentella lapida NPP Hrabanovská černava, slatiniště, list Cladium mariscus, sub Salix, 12.6.2020, (c) Lucie Zíbarová