Suillosporium cystidiatum (Kornatec přehrádkovaný)

Vzácná kornatcovitá houba rostoucí na silněji rozloženém mrtvém dřevě jehličnanů v zachovalých lesích s dostatkem mrtvé dřevní hmoty. V ČR znám jen z ojedinělých lokalit na Šumavě. Mikroskopicky charakteristický přehrádkovanými cystidami, krátkými bazidiemi a typickýmii téměř vřetenovitými až lodičkovitými sporami (13-14(-17) x 3.5-4.5 μm) s výrazným apikulem. Suillosporium caricis má delší bazidie a spory bez výrazného apikulu. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů v kategorii CR (kriticky ohrožený druh).

 

Suillosporium cystidiatum

Suillosporium cystidiatum NPR Boubínský prales, jedlobučina, padlý kmen Picea, 26.10.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Suillosporium cystidiatum

Suillosporium cystidiatum NPR Boubínský prales, jedlobučina, padlý kmen Picea, 26.10.2021, (c) Lucie Zíbarová