Pseudotomentella vepallidospora (Vatovka)

Syn.: Polyozellus vepallidosporus

Patrně spíše vzácnější vatičkovtá houba rostoucí převážně dřevě a rostlinných zbytcích ve vyšších polohách na kyselých rašelinných půdách. Význačná přezkami na hyfách a přítomností chlamydospor v subikulu.

 

Pseudotomentella vepallidospora

Pseudotomentella vepallidospora NPR Velká niva, podmáčená smrčina, padlý kmen Picea, sub Picea, Pinus, Betula, 25.10.2022, (c) Lucie Zíbarová