Tomentella calcicola (Vatička vápnomilná )

Syn. Odontia calcicola

Vzácná saprotrofní vatička rostoucí na dřevě a detritu na xerotermních lokalitách. Od podobných druhů se pozná mikroskopicky, nápadné jsou zejména malé spory a dimitické rhizomorfy.

 

Tomentella calcicola

Tomentella calcicola PR Písečný vrch, suchý krátkostébelný trávník, opadlá větev Cratageus, sub Crataegus, 3.11.2022, (c) Lucie Zíbarová