Byssomerulius corium (Dřevokaz kožový)

Syn.: Meruliopsis corium

Velmi hojná kornatcovitá houba na větvičkách listnáčů. Vyznačuje se mělce merulioidním hymenoforem, papírovitou konzistencí a na okraji odstávajícícmi plodnicemi. Mikroskopicky pak nepřítomností cystid a přezek na hyfách a takřka válcovitými až eliptickými neamyloidními hladkými sporami (5-7 x 2,5-3,5 μm). Viz též dřevokaz Byssomerulius hirtellus.

 

Meruliopsis corium
Meruliopsis corium Podkrušnohorská výsypka, větve Tilia, 9.11.2008, (c) Lucie Zíbarová

Meruliopsis corium
Meruliopsis corium NPR Čtvrtě, dubohabřina, větev Tilia, 8.6.2012, (c) Lucie Zíbarová