Phanerochaete velutina (Kůrovka sametová)

Velmi hojná kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů i jehličnanů, kde způsobuje bílou hnilobu. Od podobných druhů se pozná spolehlivě jen mikroskopicky.

Phanerochaete velutina

Phanerochaete velutina PP Kozincká stráň, teplomilná doubrava, větev Quercus, 24.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Phanerochaete velutina

Phanerochaete velutina PR Rač, dubohabřina, kmínek Corylus, 12.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Phanerochaete velutina

Phanerochaete velutina NPR Ve Studeném, květnatá bučina, větev Fagus, 10.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Phanerochaete velutina

Phanerochaete velutina (detail hymenia) PR Niva Doubravy, porost náletových dřevin, kmínen Salix caprea, 28.4.2018, (c) Lucie Zíbarová