Stereum sanguinolentum (Pevník krvavějící)

Velmi hojný druh pevníku rostoucí na dřevě jehličnanů v počátečních stádiích rozkladu, velmi častý je v mladých hustých porostech na stromcích, které uhynuly kvůli konkurenci. Význačný tím, že při poranění roní červený latex. Ten roní též pevník korkovitý (Stereum rugosum) a p. dubový (Stereum gausapatum), které však oba rostou na listnáčích. Viz též pevníkovec ztlustlý (Amylostereum areolatum), rovněž rostoucí na jehličnanech. Na plodnicích pevníku krvavějícího často parazituje rosolovka průsvitná (Naematelia encephala) a r. listovitá (Phaeotremella foliacea).

 

Stereum sanguinolentum

Stereum sanguinolentum Dluhoště, mladá kulturní smrčina, kmínek Picea, 5.9.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Stereum sanguinolentum

Stereum sanguinolentum EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, větev Abies, 16.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Stereum sanguinolentum

Stereum sanguinolentum Netolice, Krtelský les, mladá kulturní smrčina, pařez Picea, 21.4.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Stereum sanguinolentum

Stereum sanguinolentum PR Niva Doubravy, kulturní smrčina, pařez picea, 13.6.2018, (c) Lucie Zíbarová