Peniophora limitata (Kornatka jasanová)

Běžná kornatcovitá houba rostoucí po celý rok na větvích jasanů, vzácně i šeříku či ptačího zobu. Nápadná za vlhka tmavou linkou při okraji plodnice.

 

Peniophora limitata

Peniophora limitata PP Údolí Podbradeckého potoka, jasenina, větev Fraxinus, 5.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophora limitata

Peniophora limitata NPP Polabská černava, větev Fraxinus, 25.4.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophora limitata

Peniophora limitata (mladá plodnice) NPR Libický luh, tvrdý luh, větev Fraxinus, 9.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophora limitata

Peniophora limitata Deštnice, teplomilná doubrava, větévka Ligustrum vulgare, 28.6.2015 (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophora limitata

Peniophora limitata NPP Polabská černava, větev Fraxinus, 25.4.2012, (c) Lucie Zíbarová