Calocera cornea (Krásnorůžek rohovitý)

Hojný dřevorozkladný druh rostoucí po celý rok na dřevě listnáčů (např buk, lípa, bříza), vzácněji jehličnanů. Způsobuje hnědou hnilobu. Morfologicky velmi proměnlivý druh. Spory pouze s jedním septem. Velmi podobný krásnorůžek vidlený (Calocera furcata) rostoucí na dřevě jehličnanů lze rozlišit spolehlivě jen mikroskopicky (větší spory s 1-3 septy). Vzácnější krásnorůžek smržovitý (Calocera glossoides) se pozná podle zřetelně oddělené a podélně svraskalé plodné části. Velmi hojný krásnorůžek lepkavý (Calocera viscosa) se odlišuje většími, zpravidla bohatě větvenými plodnicemi a růstem ze silně rozloženého dřeva jehličnanů (někdy zdánlivě z půdy).

 

Calocera cornea

Calocera cornea Bouřňák, acidofilní bučina, větev Fagus, 27.8.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Calocera cornea

Calocera cornea PR Komáří vrch, horská bučina, větev Fagus, 15.7.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Calocera cornea

Calocera cornea PR Hrby, květnatá bučina, kmen Fagus, 15.7.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Calocera cornea

Calocera cornea Podkrušnohorská výsypka, větev Tilia, 30.8.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Calocera cornea

Calocera cornea NPR Děvín-Kotel-Soutěska, dubohabřina, větev Carpinus, 21.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Calocera cornea

Calocera cornea Osek, kyselá bučina, kmen Fagus, 23.8.2008, (c) Lucie Zíbarová