Clavaria falcata s. l. (Kyjanka špičatá)

Syn.: Clavaria acuta

Roztroušeně se vyskytující kyjankovitá houba rostoucí na otevřených stanoviších, v křovinách a lesních lemech, méně často olšinách, převážně na vápnitých až neutrálních substrátech. Komplex více druhů, taxonomicky nedořešená skupina. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii DD - druh s nedostatečně známým rozšířením.

 

Clavaria falcata

Clavaria falcata PR Vápenka, jasenina, sub Acer, Fraxinus, Picea, 9.8.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Clavaria falcata

Clavaria falcata Podkrušnohorská výsypka, sukcesní plocha s dominancí travin, 2.10.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Clavaria falcata

Clavaria falcata PR Myslivna, svahové prameniště, sub Alnus, Fraxinus, 12.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Clavaria falcata

Clavaria falcata Červený Hrádek, krátkostébelný mechatý trávník, sub Tilia, 3.9.2014, (c) Lucie Zíbarová