Typhula erythropus (Paluška červenonohá)

Roztroušeně se vyskytující droubná houbička rostoucí na podzim na vlhčích místech na opadu a větvičkách listnáčů, především olše. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii DD - druh s nedostatečně známým rozšířením.

 

Typhula erythropus

Typhula erythropus NPP Peklo, mokřadní olšina, řapík Alnus, 18.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Typhula erythropus

Typhula erythropus PR Údolí Doubravy, břeh říčky, řepík Alnus, 6.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Typhula erythropus

Typhula erythropus Šanov, potoční luh, řapík Alnus, 3.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Typhula erythropus

Typhula erythropus NPP Swamp, olšina, řapík Alnus, 17.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Typhula erythropus

Typhula erythropus Mělnická Vrutice, olšina, ve štěrbině kůry padlé olše, 28.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Typhula erythropus

Typhula erythropus Mělnická Vrutice, olšina, ve štěrbině kůry padlé olše, 28.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Typhula erythropus

Typhula erythropus Chlum u Radonic, výsadba modřínu, řapík listu Acer, 25.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Typhula erythropus

Typhula erythropus Černý vrch u Klášterce nad Ohří, suťový les, řapík Fraxinus, 19.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Typhula erythropus

Typhula erythropus NPR Šúr [SK], mokřadní olšina, řapík Alnus, 3.11.2017, (c) Lucie Zíbarová