Ramaria eumorpha (Kuřátka Invalova)

Poměrně hojný druh saprotrofních kuřátek rostoucí od léta do podzimu v opadu pod jehličnany, méně často i listnáči. Dužnina reaguje s KOH růžově.

 

Ramaria eumorpha

Ramaria eumorpha Vlkov, Malý Horusický rybník, humózní kulturní smrčina, 14.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Ramaria eumorpha

Ramaria eumorpha Vlkov, Malý Horusický rybník, humózní kulturní smrčina, 14.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Ramaria eumorpha

Ramaria eumorpha Chlum u Dobrušky, výsadba jehličnanů, sub Picea, Larix, Acer, 1.7.2016, (c) Lucie Zíbarová