Thelephora penicillata (Plesňák čekankový)

Roztroušeně se vyskytující mykorhizní houba rostoucí od léta do podzimu pod listnáči i jehličnany, nejčastěji na vlhkých stanovištích podél potůčků. Význačný bioakumulací některých těžkých kovů (kadmium, měď, zinek, arzén). Viz též plesňák měnlivý (Thelephora anthocephala).

 

Thelephora penicillata

Thelephora penicillata Zhůří, U Pěnivého potoka, jedlobučina, u potůčku, sub Fagus, Picea, Abies, 29.7.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Thelephora penicillata

Thelephora penicillata Zhůří, U Pěnivého potoka, jedlobučina, u potůčku, sub Fagus, Picea, Abies, 29.7.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Thelephora penicillata

Thelephora penicillata Křižanov, Domaslavické údolí, acidofilní bučina, sub Fagus, 19.8.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Thelephora penicillata

Thelephora penicillata PR Maštale, podmáčený bor, sub Pinus, Alnus, Picea, 3.9.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Thelephora penicillata

Thelephora penicillata Bílá, mladá vlhká smrčina, sub Picea, 29.8.2021, (c) Lucie Zíbarová