Cantharellus friesii (Liška Friesova)

Druh připomínající drobnější plodnice hojné lišky obecné (Cantharellus cibarius), od té se však liší oranžovým zbarvením celé houby, útlějšími plodnicemi, mikroskopicky tenkostěnnými hyfami v pokožce klobouku a rozměry výtrusů. Roste vzácně od léta do podzimu v kyselých až chudých květnatých bučinách, vzácně i pod jehličnany. Mykorhizní druh. Podobná liška Romagnesiho (Cantharellus romagnesianus) je zbarvena ornažově až okrově žlutě, někdy se zbarvuje po poškození a báze třeně je obvykle červená, v ČR patrně nebyla nalezena. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU - zranitelný druh, nicméně lokalit od roku 2000 výrazně přibylo patrně v souvislosti se snižujícím se vlivem imisí.

 

Cantharellus friesii

Cantharellus friesii Lipová-lázně, mladá kuturní smrčina, sub Picea(!), 15.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Cantharellus friesii

Cantharellus friesii Žlíbek, světlý smíšený les, sub Corylus, Pinus, 5.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cantharellus friesii

Cantharellus friesii PR Vlčí důl, acidofilní bučina, sub Fagus, 23.8.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Cantharellus friesii

Cantharellus friesii Litvínov, Pekelské údolí, květnatá bučina, sub Fagus, 29.8.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Cantharellus friesii

Cantharellus friesii PP Domaslavické údolí, acidofilní bučina, sub Fagus, 10.8.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Cantharellus friesii

Cantharellus friesii PR Polom, květnatá bučina, sub Fagus, Picea, 13.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Cantharellus friesii

Cantharellus friesii (vlevo), C. cibarius (vpravo) PR Údolí Doubravy, 29.7.2021, (c) Lucie Zíbarová