Craterellus lutescens (Liška žlutavá)

Syn.: Cantharellus aurora

Roztroušeně až vzácně se vyskytující druh lišky rostoucí na kyselých, podmáčených půdách na okrajích rašelinišť, podmáčených smrčinách, lesních prameništích, rašelinných olšinách apod. Často zaměňována za proměnlivou a velmi hojnou lišku nálevkovitou (Craterellus tubaeformis), která však má hymenofor ve formě zřetelných lišt, nikoli takřka hladký jako u l. žlutavé (viz poslední foto dole). Podobná může být i mnohem drobnější liška kadeřavá (Craterellus undulatus). Uvedena v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT (téměř ohrožený druh).

 

Cantharellus aurora

Craterellus lutescens NPR Velký a Malý Tisý, rašelinná olšina, sub Alnus, Pinus, Picea, Betula, 27.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Cantharellus aurora

Craterellus lutescens PR Maštale, mladá kulturní smrčina, břeh potůčku, 11.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Cantharellus aurora

Craterellus lutescens PR Maštale, lesní prameniště, sub Picea, 21.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Cantharellus aurora

Craterellus lutescens NPR Velký a Malý Tisý, rašelinná olšina, sub Alnus, Pinus, Picea, Betula, 16.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Cantharellus aurora

Craterellus lutescens NPR Velký a Malý Tisý, rašelinná olšina, sub Alnus, Pinus, Picea, Betula, 16.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Cantharellus aurora and Cantharellus tubaeformis

Craterellus lutescens (vpravo) a C. tubaeformis (vlevo), 5.8.2017, (c) Lucie Zíbarová