Leucocybe connata (Strmělka srostlá, Líha srostlá)

Syn.: Lyophyllum connatum, Clitocybe connata

Hojný saprotrofní druh rostoucí na podzim na holé půdě či v opadu pod listnáči i jehličnany často na nitrofilních stanovištích, okrajích cest, rumištích apod. Nápadná ojíněným kloboukem, trsnatým růstem a fialovou reakcí klobouku a lupenů na zelenou skalici. Výtrusný prach bílý. Jedovatá. Viz též např. strmělka listomilná (Clitocybe phyllophila).

 

Clitocybe connata

Leucocybe connata Mikulovický vrch u Kadaně, olšina, sub Alnus, Salix, 13.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe connata

Leucocybe connata Provodín, rekultivovaná pískovna, sub Pinus, Populus, 11.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe connata

Leucocybe connata Provodín, rekultivovaná pískovna, sub Pinus, Populus, 11.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe connata

Leucocybe connata Dluhoště, Dálava, obnažená půda na okraji lesní cesty, sub Salix, Alnus, Pinus, 4.9.2006, (c) Lucie Zíbarová