Tricholoma stiparophyllum (Čirůvka běložlutavá)

Syn.: Tricholoma pseudoalbum

Roztroušeně se vyskytující druh rostoucí na podzim na vápnitých až mírně kyselých substrátech. Tvoří mykorhizu převážně s břízou, patrně však i s jinými listnáči a jehličnany. Je nápadná nepříjemným, nasládlým chemickým (levné mýdlo) pachem. Příbuzné druhy: např. č. bílá (Tricholoma album), převázně pod duby a č. smrdutá (Tricholoma lascivum) pod buky.

 

Tricholoma stiparophyllum

Tricholoma stiparophyllum PP V Hlubokém, porost náletových dřevin, sub Betula, Sorbus aucuparia, Carpinus, 11.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma stiparophyllum

Tricholoma stiparophyllum Staré Ransko, olšina, sub Alnus, Betula, 6.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma stiparophyllum

Tricholoma stiparophyllum Chrastín, dubohabřina, sub Quercus, Betula, 24.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma stiparophyllum

Tricholoma stiparophyllum NPR Vyšenské kopce, porost lísky na vápenci, sub Betula, Corylus, Pinus, Acer, 3.11.2011, (c) Lucie Zíbarová