Pseudoclitocybe cyathiformis (Strmělka číškovitá)

Syn.: Pseudoclitocybe beschidica

Roztroušeně se vyskytující druh strmělky rostoucí na podzim v opadu listnáčů či jehličnanů, ze zbytků dřeva, či silně zetlelých kmenů. V Evropě přítomné v rámci P. cyathiformis dva kryptické druhy. Příbuzná a vzácná strmělka vybledající (Pseudoclitocybe expallens) roste mimo les na suchých a teplých stanovištích. Rod Pseudoclitocybe je význačný mj. amyloidními sporami.

 

Pseudoclitocybe cyathiformis

Pseudoclitocybe cyathiformis Dluhoště, Dálava, olšina, sub Alnus, 24.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Pseudoclitocybe cyathiformis

Pseudoclitocybe cyathiformis PR Žižkův vrch, suťový les, zetlelý kmen Fagus, 6.11.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Pseudoclitocybe cyathiformis

Pseudoclitocybe cyathiformis Domoušice, suťový les, kmen Fagus, 26.10.2015, (c) Lucie Zíbarová