Inocybe erubescens (Vláknice začervenalá)

Syn.: Inocybe patouillardii

Roztroušeně se vyskytující mohutný druh vláknice rostoucí koncem jara a počátkem léta pod listnáči na neutrálních až vápnitých půdách, nezřídka i v parcích. Význačná pomalým červenáním plodnic při zasychání či otlačení. Spory hladké, eliptické, metuloidní cystidy chybí. Jedovatá, pozor na záměnu s jedlou čirůvkou májovkou (Calocybe gambosa). Viz též vláknice jurská (Inocybe adaequata), jenž se po otlačení a ve stáří zbarvuje do fialova, roste spíše později (léto až podzim) a je vzácnější.

 

Inocybe erubescens

Inocybe erubescens Příběničky, zřicenina hrádku, květnatá bučina, sub Corylus, Fagus, Abies, 17.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe erubescens

Inocybe erubescens Příběničky, zřicenina hrádku, porost lísky, sub Corylus, Quercus, Abis, Picea, 18.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe erubescens

Inocybe erubescens PR Opolenec, lísková mez, krystalický vápenec, sub Corylus, 14.6.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe erubescens

Inocybe erubescens Malešov, mladá výsadba lípy na opuce, sub Tilia, 8.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe erubescens

Inocybe erubescens Malešov, mladá výsadba lípy na opuce, sub Tilia, 8.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe erubescens

Inocybe erubescens Malešov, mladá výsadba lípy na opuce, sub Tilia, 8.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe erubescens

Inocybe erubescens PR Opolenec, lísková mez, krystalický vápenec, sub Corylus, 14.6.2007, (c) Lucie Zíbarová