Entoloma aprile (Závojenka dubnová)

Roztroušeně se vyskytující závojenka rostoucí od jara do počátku léta v listnatých lesích, stromořadích, parcích a zahradách, výhradně pod jilmy. Podobná a ve stejné době rostoucí závojenka podtrnka (Entoloma clypeatum) se vyskytuje pod růžovitými dřevinami, je masitější, a nemá tak výrazně prosvítavě čárkovaný klobouk.

 

Entoloma aprile

Entoloma aprile Malešov, křovinatá stráň, sub Ulmus, 8.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Entoloma aprile

Entoloma aprile Malešov, křovinatá stráň, sub Ulmus, 8.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Entoloma aprile

Entoloma aprile NPR Lichnice-Kaňkovy hory, suťový les, sub Ulmus, Quercus, Acer, 17.4.2016, (c) Lucie Zíbarová