Psathyrella marcescibilis (Křehutka křehoučká)

Syn.: Coprinopsis marcescibilis

Roztorušeně se vyskytující saprotrofní druh rostoucí v opadu v listnatých lesích či podél cest, od jara do podzimu. Nápadná kuželovitým kloboukem s útržky vela na okraji a mikroznaky: absencí pleurocystid a relativně velkými, tmavými sporami (cca 11-13,5 x 6,5-7,25 μm) s výrazným klíčním pórem.

 

Psathyrella marcescibilis

Psathyrella marcescibilis Staré Splavy, olšina, okraj silnice, sub Alnus, Frangula, 11.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella marcescibilis

Psathyrella marcescibilis PR Topoľové hony [SK], tvrdý luh, detrit, sub Quercus, Crataegus, Swida, 10.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella marcescibilis

Psathyrella marcescibilis Poplze, směr Kostelec nad Ohří, vrstva humusu na okraji silnice, 29.4.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella marcescibilis

Psathyrella marcescibilis Malešov, jasenina, lesní cesta, 19.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella marcescibilis

Psathyrella marcescibilis PP Údolí Podbradeckého potoka, lužní les, sub Tilia, Populus, 8.6.2016, (c) Lucie Zíbarová