Coprinellus impatiens (Hnojník nedůtklivý)

Syn.: Coprinus impatiens, Tulosesus impatiens

Roztroušeně se vyskytující hnojník rostoucí na podzim na zemi v detritu v listnatých lesích na humózních, živinami bohatých půdách. Druh význačný absencí vela na klobouku, neautolyzujícími se lupeny a mikroskopickými znaky.

 

Coprinellus impatiens

Coprinellus impatiens PR Holý vrch, dubohabřina,, sub Quercus, Acer campestre, Corylus, 14.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinellus impatiens

Coprinellus impatiens Domoušice, vápmnomilná bučina, sub Fagus, Corylus, 27.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinellus impatiens

Coprinellus impatiens Chlum u Radonic, výsadba listnáčů, sub Quercus, Tilia, 25.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinellus impatiens

Coprinellus impatiens NPP U Nového mlýna, habřina, v opadu, 22.10.2013, (c) Lucie Zíbarová