Psathyrella spintrigeroides (Křehutka bělovláknitá)

Vzácnější křehutka vyskytující se na podzim na dřevě listnáčů, nejčastěji na silně zetlelých kmenech buků. Dává přednost pralesovitým porostům. Nápadná bohatě vyvinutým velem, které tvoří útržky na okraji klobouku a mikroznaky (velmi bohaté pleurocystidy se zesílenými a žlutými stěnami po celé délce). Uvedena v Červeném seznamu v kategorii DD (druh s nedostatečně známým rozšířením). Podobné druhy: křehutka švédská (Psathyrella rostellata), k. olympijská (Psathyrella olympiana) nebo k. vlásenitá (Psathyrella fibrillosa).

 

Psathyrella spintrigeroides

Psathyrella spintrigeroides NPR Ve Studeném, suťový les, silně rozložený kmen Fagus, 10.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella spintrigeroides

Psathyrella spintrigeroides NP České Švýcarsko, Havraní skála, porost náletových dřevin na starém spáleništi, padlý kmen Pinus, 1.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella spintrigeroides

Psathyrella spintrigeroides NPR Ve Studeném, květnatá bučina, silně rozložený kmen Fagus, 28.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella spintrigeroides

Psathyrella spintrigeroides NPR Kohoutov, květnatá bučina, silně rozložený kmen Fagus, 10.11.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella spintrigeroides

Psathyrella spintrigeroides PR Vápenka, květatá bučina, kme Fagus, 15.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella spintrigeroides

Psathyrella spintrigeroides Lovosice, Havraní ostrov, degradovaný lužní les, kmen listnáče (Populus?), 7.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella spintrigeroides

Psathyrella spintrigeroides (spory a pleurocystidy, 5% KOH, 1000x), 11.10.2022, (c) Lucie Zíbarová