Chrysomphalina chrysophylla (Kalichovka zlatolupenná)

Syn.: Gerronema chrysophyllum

Vzácná kalichovka rostoucí na dřevě jehličnanů, typicky v horských smrčinách. Nápadný druh, na podobných stanovištích se může vyskytovat kalichovka žlutolupená (Gerronema xanthophyllum) s mnohem tlumenějšími barvami. Viz též kalichovka matná (Chrysomphalina grossula). Na podobných stanovištích se hojně vyskytuje i větší šafránka ozdobná (Tricholomopsis decora) s nesbíhavými lupeny a tmavě olivovými šupinkami na klobouku. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh) a nachází se mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích..

 

Chrysomphalina chrysophylla

Chrysomphalina chrysophylla PR Milešický prales, jedlobučina, kmen Picea, 15.7.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Chrysomphalina chrysophylla

Chrysomphalina chrysophylla Trojmezná, horská smrčina, kmen Picea, 16.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Chrysomphalina chrysophylla

Chrysomphalina chrysophylla PR Milešický prales, jedlobučina, kmen Picea, 15.7.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Chrysomphalina chrysophylla

Chrysomphalina chrysophylla Trojmezná, horská smrčina, kmen Picea, 16.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Chrysomphalina chrysophylla

Chrysomphalina chrysophylla PR Milešický prales, jedlobučina, kmen Picea, 15.7.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Chrysomphalina chrysophylla

Chrysomphalina chrysophylla PR Milešický prales, jedlobučina, kmen Picea, 15.7.2020, (c) Lucie Zíbarová