Clitocybe trulliformis (Strmělka brvitá)

Méně hojná strmělka rostoucí na podzim pod listnáči, zejména v bučinách na bázemi bohatším substrátu. Význačná nehygrofánním a vláknitým, uprostřed často tmavě šupinkatým kloboukem. Pach moučný. Spory úzce eliptické až válcovité, neamyloidní, 6-7 x 3.25-3.5 μm. Podobná strmělka pahorečná (Clitocybe collina) roste mimo les a má užší spory.

 

Clitocybe trulliformis

Clitocybe trulliformis NPR Ve Studeném, květnatá bučina, sub Fagus, Abies, 28.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe trulliformis

Clitocybe trulliformis Verneřice, Bobří soutěska, suťový les, sub Fagus, Aer, Fraxinus, 6.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe trulliformis

Clitocybe trulliformis PR Libochovka, květnatá bučina, sub Fagus, 13.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe trulliformis

Clitocybe trulliformis PR Libochovka, květnatá bučina, sub Fagus, 13.10.2017, (c) Lucie Zíbarová