Clitocybe subbulbipes (Strmělka pleťová)

Patrně vzácnější strmělka rostoucí na silně rozloženém dřevě listnáčů, spíše na vlhčích stanovištích. Význačná ekologií, výrazně hygrofánním, avšak nerýhovaným kloboukem, narůžovělými tóny a mikroznaky. Výtrusný prach bělavý. Pach nevýrazný. Velmi podobná strmělka masová (Clitocybe diatreta) neroste na dřevě a liší se mikroskopicky neinkrustovanými hyfami v pokožce klobouku.

 

Clitocybe subbulbipes

Clitocybe subbulbipes Vlkov, vlhká doubrava, pahýl Quercus, 6.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe subbulbipes

Clitocybe subbulbipesEVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, suťový les, kmen Tilia, 24.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe subbulbipes

Clitocybe subbulbipes Vlkov, vlhká doubrava, pahýl Querucs, 6.10.2012, (c) Lucie Zíbarová