Cortinarius (Cort.) violaceus s.l. (Pavučinec fialový)

Roztroušeně se vyskytující, nápadně zbarvený druh pavučince rostoucí na podzim převším pod listnáči (dub, buk, bříza a osika). Velice podobný pavučinec hercynský (Cortinarius harcynicus) se odlišuje silněji ornamentovanými a širšími sporami a preferencí růstu pod jehličany, nicméně rozlišení obou druhů nemusí vždy zcela jednoznačné.

 

Cortinarius violaceus

Cortinarius violaceus Staré Ransko, mechatá smrčina, sub Picea, Fagus, 6.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius violaceus

Cortinarius violaceus NPP Jestřebské slatiny, vlhká březina, sub Betula, Alnus, Pinus, 3.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius violaceus

Cortinarius violaceus PP Zadní rybník, smíšený les, sub Picea, Populus tremula, Pinus, 16.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius violaceus

Cortinarius violaceus NPP Bílichovské údolí, květnatá bučina, sub Fagus, Betula, Quercus, 16.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius violaceus

Cortinarius violaceus NPP Peklo, potoční luh, sub Populus, Pinus, in Monilia, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius violaceus

Cortinarius violaceus Plánička, mechatá kulturní smrčina, sub Picea, 30.9.2020, (c) Lucie Zíbarová