Phleomana speirea (Helmovka tenkonohá)

Syn.: Mycena speirea

Velmi hojný drobný druh helmovky rostoucí po celý rok na vlhkém dřevě a větvičkách listnáčů (nejčastěji vrba, olše), případně i mechatých živých kmenech. Roste od pozdního jara do podzimu, zvláště na vlhkých stanovištích. Význačná široce připojenými až sbíhavými lupeny a mikroskopickými znaky (eliptické neamyloidní spory, bisporické bazidie). Viz helmovka bílá (Phleomana alba) s kulovitými výtrusy a helmovka Phleomana clavata se široce elitpickými až téměř kulovitými výtrusy.

 

Mycena speirea

Phleomana speirea údolí Vltavy pod Boršovem nad Vltavou, boční přítok Vltavy, potoční olšina, mechatý mrtvý kmen Salix fragilis, 22.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena speirea

Phleomana speirea Bodíky, Žabie jezero [SK], měkký luh, padlý kmen Salix, 27.4.2024, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena speirea

Phleomana speirea Malešov, teplá křovinatá stráň, okraj lesní cesty, větvička Ulmus, 8.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena speirea

Phleomana speirea NPP Kaproun, vlhký porost křovitých vrb, větev Salix, 21.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena speirea

Phleomana speirea PR Na Voskopě, dubohabřina, větev Quercus, 5.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena speirea

Phleomana speirea NPP Zlatý vrch, suťový les, báze Fagus, 22.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena speirea

Phleomana speirea PR Mokřady dolní Liběchovky, opadlá borka Ulmus, 30.10.2018, (c) Lucie Zíbarová