Coprinopsis macrocephala (Hnojník velkohlavý)

Syn.: Coprinus macrocephalus

Méně hojný robustní koprofilní druh hnojníku. Roste po většinu roku na hnoji, tlející slámě a obdobných substrátech. Velmi podobný a makroskopicky prakticky nerozlišitelný je o něco hojnější hnojník šedý (Coprinopsis cinerea), lišící se mikroznaky (rozměry výtrusů). Coprinopsis annulospora je mohutnější, má spory prostřední velikosti mezi oběma druhy s prstencovitým kolárkem klíčního póru (který se však můře vyskytovat i u h. šedého). Dalším podobným, ale zpravidla drobnějším druhem je hnojník zaječí (Coprinopsis lagopus), který se též může vyskytovat na hnijící slámě.

 

Coprinopsis macrocephala

Coprinopsis macrocephala Nová ves u Loun, hromada hnoje a tlející slámy, 12.8.2014, (c) Lucie Zíbarová