Coprinopsis patouillardii (Hnojník Patouillardův)

Drobnější a gracilní hnojník rostoucí na hnoji a tlející slámě. Několik obtížně odlišitelných druhů (např. Coprinopsis cordispora) rozlišitělných jen mikroskopicky, což k vzhledem k efémernímu charakteru plodnic není vždy jednoduše proveditelné.

 

Coprinopsis patouillardii

Coprinopsis patouillardii Ročov, hromada hnoje a tlející slámy, 28.8.2014, (c) Lucie Zíbarová