Bolbitius variicolor (Slzečník měnlivý)

Syn.: Bolbitius vitellinus var. variicolor, Bolbitius vitellinus var. olivaceus

Roztroušeně se vyskytující druh slzečníku rostoucí na slámě či zbtycích dřeva, často na živinami bohatých, nitrofilních stanovištích. Od běžného slzečníku žloutkového (Bolbitius titubans) se odlišuje mohutnějšími plodnicemi, s méně rýhovaným, často uprostřed síťnatým kloboukem s olivovými tóny. Někdy se udává jako pouhá varieta předchozího. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii DD (druh s nedostatečně známým rozšířením).

 

Bolbitius variicolor

Bolbitius variicolor Vinařice, pole po sklizni, sláma, 11.9.2014, (c) Lucie Zíbarová