Inocybe quietiodor (Vláknice ploštičná)

Vzácnější vláknice rostoucí pod listnáči na vápnitých půdách. Význačná výrazným ploštičným pachem (stejný jako má např. ryzec dubový - Lactarius quietus). Vemi podobná a hojnější vláknice Cookeova (Inocybe cookei) roste na obdobných stanovištích a odlišuje se silným medovým pachem, zvl. při zasychání.

 

Inocybe quietiodor

Inocybe quietiodor NPR Kněžičky, teplomilná doubrava, sub Quercus, 24.9.2014, (c) Lucie Zíbarová