Cortinarius (Lepr.) cotoneus (Pavučinec vlnatý)

Vzácnější pavučinec z podrodu Leprocybe rostoucí na podzim zejména pod listnáči na vápnitých půdách. Ředkvový pach. Podobný p. černošupinkatý (Cortinarius melanotus) roste na obdobných stanovištích, je však méně masitý a má klobouk s tmavými šupinkami, pavučinec žlutozelený (Cortinarius venetus) je taktéž drobnější a roste pod jehličnany. Oba zmíněné druhy mají i menší výtrusy.

 

Cortinarius cotoneus

Cortinarius cotoneus NPP Zlatý kůň, dubohabřina, sub Quercus, Carpinus, Fagus, 13.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius cotoneus

Cortinarius cotoneus NPP Zlatý kůň, dubohabřina, sub Quercus, Carpinus, Fagus, 13.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius cotoneus

Cortinarius cotoneus Koněprusy, vápnomilná bučina, sub Fagus, 13.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius cotoneus

Cortinarius cotoneus NPR Pochválovská stráň, nálet jehličnanů, sub Larix, Pinus, Corylus?, 11.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius cotoneus

Cortinarius cotoneus Deštnice, teplomilná doubrava, sub Quercus, 5.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius cotoneus

Cortinarius cotoneus Deštnice, teplomilná doubrava, sub Quercus, 5.10.2014, (c) Lucie Zíbarová