Inocybe fraudans (Vláknice jablečná)

Syn.: Inocybe pyriodora p. p.

Vzácnější druh vláknice rostoucí pod listnáči (habr, lípa, líska, buk) na vápnitých půdách. Nápadná silným, sladce-chemickým pachem a červenáním plodnic. Viz vláknice Inocybe incarnata s většími plodnicemi. Vláknice dymnivková (Inocybe corydalina) má obdobný pach, avšak klobouk s modrozelenými tóny. Uvedená v Červeném seznamu mkaromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh).

 

Inocybe fraudans

Inocybe fraudans Raškov, květnatá bučina, sub Fagus, 14.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe fraudans

Inocybe fraudans PR Na Voskopě, dubohabřina, sub Quercus, Carpinus, 8.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe fraudans

Inocybe fraudans NPR Čtvrtě, dubohabřina, sub Tilia, Quercus, 30.10.2014, (c) Lucie Zíbarová