Lepiota echinella (Bedla štětinkatá)

Syn.: Lepiota setulosa

Roztroušeně se vyskytující drobnější bedla rostoucí v listnatých lesích na úživných, často vápnitých půdách. Význačná absencí prstenu a mikroznaky (pokožka typu trichoderm s vtroušenými vejčitými až hruškovitými elementy, spory eliptické až vejčité 5-6 x 2,5-3,5 μm). Pach obvykle po pesterci (metalický). Jedovatá.

 

Lepiota echinella

Lepiota echinella NPP Lichnice-Kaňkovy hory, suťový les, lesní cesta, sub Fraxinus, Acer, Alnus, 10.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Lepiota echinella

Lepiota echinella Lipová-Lázně, kulturní smrčina, okraj cesty, sub Picea, (c) Lucie Zíbarová

 

Lepiota echinella

Lepiota echinella EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, dubohabřina, sub Quercus, Corylus, 25.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Lepiota echinella

Lepiota echinella EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, kultirní smíšený les, sub Picea, Corylus, Quercus, 25.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Lepiota echinella

Lepiota echinella Obírka, dubohabřina, sub Carpinus, Tilia, 14.8.2016, (c) Lucie Zíbarová