Inocybe cervicolor (Vláknice jelení)

Roztroušeně se vyskytující druh vláknice rostoucí od pozdního jara do podzimu pod listnáči, méně často jehličnany, na neutrálních až vápnitých či živinami bohatých půdách. Pach zemitý. Spory hladké, eliptické, metuloidní pleurocystidy chybí.

 

Inocybe cervicolor

Inocybe cervicolor Deštnice, teplomilná doubrava, sub Quercus, Prunus spinosa, 5.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe cervicolor

Inocybe cervicolor NPP Rečkov, mokřadní olšina, sub Alnus, Picea, 25.5.2015, (c) Lucie Zíbarová