Leucopaxillus gentianeus (Běločehratka hořká)

Vzácnější (místy však až hojný) druh rostoucí na podzim pod jehličnany (zejm. smrkem), méně listnáči na vápnitých půdách. Význačná velmi hořkou chutí. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh).

 

Leucopaxillus gentianeus

Leucopaxillus gentianeus NPR Pochválovská stráň, okroticová bučina, sub Quercus, Picea, Fagus, 10.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Leucopaxillus gentianeus

Leucopaxillus gentianeus PP Kozinecká stráň, teplomilná doubrava, sub Quercus, Picea, 22.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Leucopaxillus gentianeus

Leucopaxillus gentianeus Hřivice, teplomilná doubrava, sub Quercus, Picea, 3.10.2014, (c) Lucie Zíbarová