Ripartites tricholoma (Čechratička čirůvková)

Roztroušeně se vyskytující druh rostoucí na podzim v listnatých i jehličnatých lesích na kyselých i vápnitých půdách, často na silnější vrstvě opadu nebo na zbytcích dřeva. Charakteristická (do různé míry) chlupatým okrajem klobouku a téměr kulovitými jemně ostnitými sporami. Poměrně polymorfní druh, v jehož rámci bývá někdy rozlišováno více taxonů nejasné taxonomické hodnoty.

 

Ripartites tricholoma

Ripartites tricholoma NPR Libický luh, přechod mezi tvrdým luhem a dubohabřinou, sub Quercus, Carpinus, Acer campestre, 5.11.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Ripartites tricholoma

Ripartites tricholoma Domoušice, okroticová bučina, sub Fagus, 7.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Ripartites tricholoma

Ripartites tricholoma NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, detrit, sub Fagus, 30.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Ripartites tricholoma

Ripartites tricholoma Doksy, mladá vlhká kulturní smrčina, sub Picea, Pinus, 16.3.2016, (c) Lucie Zíbarová