Ripartites tricholoma (Čechratička čirůvková)

Roztroušeně se vyskytující druh rostoucí na podzim v listnatých i jehličnatých lesích na kyselých i vápnitých půdách, často na silnější vrstvě opadu. Poměrně polymorfní druh, v jehož rámci bývá někdy rozlišováno více taxonů nejasné hodnoty.

Ripartites tricholoma

Ripartites tricholoma Domoušice, okroticová bučina, sub Fagus, 7.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Ripartites tricholoma

Ripartites tricholoma Doksy, mladá vlhká kulturní smrčina, sub Picea, Pinus, 16.3.2016, (c) Lucie Zíbarová