Clitocybe metachroa (Strmělka středobarvá)

Hojná strmělka rostoucí na podzim pod listnáči i jehličnany, často na místech se silnější vrstvou opadu, podél cest apod. Význačná silně hygrofánním kloboukem, tendencí třeně od báze tmavnout, bílým výtrusným prachem a mikroskopicky relativně velkými výtrusy. Pach nevýrazný.

 

Clitocybe metachroa

Clitocybe metachroa NPR Pochválovská stráň, květnatá bučina, sub Fagus, 10.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe metachroa

Clitocybe metachroa PR Libochovka, suťový les, sub Fagus, Carpinus, Acer, Quercus, 14.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe metachroa

Clitocybe metachroa EVL Údolí Lužnice a Vláseníckhéo potoka, dubohabřina, sub Quercus, Corylus, 25.10.2020, (c) Lucie Zíbarová