Cortinarius (Tel.) vernus s. l. (Pavučinec červenokaštanový)

Roztroušeně se vyskytující druh pavučince z podrodu Telamonia (telamonka) rostoucí od pozdního jara do podzimu pod listnáči pravděpodobně i jehličnany na kyselých i neutrálních půdách. Význačný růžověním plodnic na bázi a mikroskopicky výrazně ornamentovanými, relativně širokými sporami.

 

Cortinarius vernus

Cortinarius vernus Srní u České Lipy, acidofilní bor, sub Pinus, Betula, 2.10.2014, (c) Lucie Zíbarová