Infundibulicybe costata (Strmělka kosťovitá)

Syn.: Clitocybe costata

Hojná saprotrofní houba rostoucí od léta do podzimu v listnatých i jehličnatých lesích. Nejedlá. Exsikáty reagují s KOH hnědočerveně. Podobné druhy: např. strmělka nálevkovitá (Infundibulicybe gibba) s negativní reakcí na KOH či s. šupinkatá (Infundibulicybe squamulosa) s šupinkatým kloboukem.

Clitocybe costata

Clitocybe costata Chlum u Radonic, výsadba listnáčů, sub Quercus, Tilia, Larix, 29.6.2013, (c) Lucie Zíbarová