Inocybe assimilata (Vláknice hnědá)

Hojná vláknice rostoucí od časného léta do podzimu v listnatých, méně často jehličnatých lesích, nejčastěji v acidofilních bučinách. Třeň ojíněný jen na apexu, na bázi s kulatou bělavou hlízou. Spory s nevýraznými bradavkami. Podobná a rovněž hojná je vláknice tuřínonohá (Inocybe napipes), která se může vyskytovat na obdobných stanovištích. Ta se od v. hnědé odlišuje kloboukem s výraznějším hrbolem a bez šedých tónů, světlejším třeněm a mikroskopicky ornamentikou výtrusů. Vláknice hvězdovýtrusá (Inocybe asterospora) má výraznější hlízu, celý ojíněný třeň a dává přednost půdám bohatším na báze.

 

Inocybe assimilata

Inocybe assimilata PR Údolí Doubravy, acidofilní bučina, sub Fagus, Picea, 13.9.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe assimilata

Inocybe assimilata Jirkov, Najštejn, acidofilní bučina, kmen Fagus, 4.9.2014, (c) Lucie Zíbarová