Clitocybe odora (Strmělka anýzka)

Syn.: Collybia odora

Velmi hojný saprotrofní druh, pro své modrozelené zbarvení a výraznou anýzovou vůni, která je často cítít i na několik metrů, nezaměnitelný. Roste v listnatých i jehličnatých lesích, často na místech s větší akumulací opadu, spíše na kyselých půdách. Jedlá. Podobnou vůni (byť zpravidla méně intenzivní) mají např. i strmělka vonná (Clitocybe fragrans) či s. nepatrná (Clitocybe obsoleta) aj.

 

Clitocybe odora

Clitocybe odora Bukovka, dubohabřina, sub Quercus, Carpinus, 17.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe odora

Clitocybe odora PR Údolí Teplé, mezofilní trávník, sub Betula, 29.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe odora

Clitocybe odora PR Holý vrch, dubohabřina, sub Quercus, Acer campestre, 14.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe odora

Clitocybe odora PR Holý vrch, dubohabřina, sub Quercus rubra, Acer campestre, 18.7.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe odora

Clitocybe odora PP V Hlubokém, mladá výsadba javoru, sub Acer pseudoplatanus, 1.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe odora

Clitocybe odora PP Údolí Podbradeckého potoka, teplomilná doubrava, sub Quercus, 2.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe odora

Clitocybe odora výsypka Boží Požehnání u Kynšperka nad Ohří, sub Quercus, Betula, Populus tremula, 29.8.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe odora

Clitocybe odora Jestřebí, acidofilní doubrava, sub Quercus, Pinus, Corylus, Betula, 29.8.2006, (c) Lucie Zíbarová