Cortinarius (Myx.) barbatus cf. (Pavučinec křišťálový)

Roztroušeně, místy hojně se vykystující druh pavučince z podrodu Myxacium rostoucí od druhé poloviny léta do podzimu na kyselých, živinami chudých půdách pod jehličnany i listnáči (buk). Význačný lepkavým bělavým kloboukem s velmi hořkou pokožkou a rozměry výtrusů. Taxonomicky komplikovaná a nedořešená skupina.

 

Cortinarius barbatus

Cortinarius cf. barbatus PP Prameniště Chomutovky, podmáčená smrčina, sub Fagus, 10.9.2014, (c) Lucie Zíbarová